Nabożeństwo Via Lucis

Droga Światła to medytowanie, adorowanie Chrystusa, tym razem nie w Jego boleści, ale w Jego zwycięstwie. To kroczenie za zmartwychwstałym Panem, który dziś objawia nam siebie w znaku Eucharystii. Ta szczególna uczta, zapowiadana przez obrazy ze Starego Testamentu, jest skarbem i...
Czytaj dalej →