25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, obchodzimy  Dzień Świętości Życia i Dzieła Duchowej Adopcji. Inne święta Maryjne też stnowią szansę podjęcia adopcji – dla tych którzy z jakiś względów nie włączyli się w to dzieło w uroczystość Zwiastowania.

 

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Duchowa adopcja dotyczy dziecka poczętego i zagrożonego  zabiciem  w  łonie  matki.

Duchową Adopcję rozpoczynamy od złożenia przyrzeczenia, które powinno być składane w sposób uroczysty w kościele, najlepiej w któreś święto Matki Bożej. Najczęściej wybieraną datą na podjęcie adopcji jest Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Prywatne przyrzeczenie składamy wówczas, gdy nie ma warunków do uroczystego złożenia go w kościele z pełnym ceremoniałem (tak jak jest np. obecnie w trakcie epidemii). Także usprawiedliwieniem jest np. choroba, sędziwy wiekie, niepełnosprawność, uwięzienie, praca na morzu, skoszarowanie w wojsku, znaczna odległość miejsca zamieszkania kandydata od kościoła sprawującego liturgię przyrzeczeń adopcyjnych.

Duchowa adopcja może być wznawiana cyklicznie co 9 miesięcy, jednak zawsze po wypełnieniu poprzednich zobowiązań. Każdorazową nową Duchową Adopcję powinno poprzedzać nowe przyrzeczenie. Adoptujemy każdorazowo tylko jedno nieznane nam dziecko zagrożone aborcją. Pan Bóg – Dawca Życia zna jego imię i On sam nam je wybiera.

 

ROTA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo,
wszyscy Aniołowie i Święci.

Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy
nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam, 

że od dnia ………………………………

biorę w duchową adopcję jedno dziecko, 
którego imię jedynie Bogu jest wiadome, 
aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, 
modlić się o uratowanie jego życia 
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen

Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi są:

  • codziennie jedna Tajemnica Różańca Świętego
  • osobiste dobrowolne postanowienie
  • codzienna modlitwa „Panie Jezu” –
    którą teraz po raz pierwszy odmowię:

 

MODLITWA CODZIENNA „PANIE JEZU”

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi,
która urodziła Cię z miłością oraz
za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia,
który opiekował się Tobą po urodzeniu,
proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka,
które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady
i które duchowo adoptowałem.
Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę,
aby zachowali je przy życiu,
które Ty sam mu przeznaczyłeś.
Amen.

 

 

1065total visits,2visits today