3828total visits,7visits today

Kapłani posługujący w naszej parafii

ks. dr Tomasz Rakowski
Proboszcz

Ks. Tomasz Rakowski – kapłan diecezji pelplińskiej, kanonik gremialny kapituły kartuskiej, absolwent muzykologii na KUL-u w Lublinie, studiów podyplomowych z chórmistrzostwa na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, studiów podyplomowych z Zarządzania Oświatą w Gdańsku; w latach 2000/2001 był stypendystą na Pontificio Instituto di Musica Sacra w Rzymie; w latach 2009 – 2016 adiunkt Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku; na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii – muzykologii; jest wykładowcą muzyki kościelnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie; członek Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Z dniem 20 sierpnia 2014 r. został mianowany proboszczem parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie.

ks. mgr Tomasz Buchholz
Wikariusz

Ks. Tomasz Buchholz – kapłan diecezji pelplińskiej, urodził się 23 listopada 1990 roku w Świeciu. Pochodzi z Pruszcza k. Bydgoszczy. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Księdza Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny 23 maja 2015 roku. Posługę wikariusza rozpoczął w Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starogardzie Gdańskim. Z dniem 20 sierpnia 2018 r. skierowany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz w Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła Chmielnie. Pasją ks. Tomasza są wyprawy rowerowe, dobra książka oraz rozmowa z drugim człowiekiem.

ks. prałat Andrzej Miszewski
Rezydent

Ks. Andrzej Miszewski– kapłan diecezji pelplińskiej, kapelan honorowy J. Św., kanonik senior Kapituły Kolegiackiej Kartuskiej. Otrzymał święcenia kapłańskie w 1963 r. W latach 1973-1984 kierował centralnym Gdyńskim Duszpasterstwem Akademickim „GODA” przy parafii NSPJ. Wykazał się szczególnym hartem ducha w latach stanu wojennego organizując wielokierunkową akcję pomocy niesłusznie prześladowanym. Odznaczony za wybitne zasługi dla Gdyni Medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w 2005 r. W latach 1994 – 2014 proboszcz parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie.