Zakończenie Misji Świętych w naszej parafii

20 września 2020 r. zakończyły się w naszej parafii Misje Święte, prowadzone przez Ojców Redemptorystów, którym serdecznie dziękujemy za pełną Ducha posługę i zapewniamy ich o naszej wdzięcznej pamieci w modlitwie.

Ufamy, że misje te stały się dla każdego z nas czasem odnowy życia oraz nawrócenia do Boga.

 

MODLITWA O ŁASKI MISYJNE

Boże, Stworzycielu nieba i ziemi, Ojcze Jezusa
i nasz Ojcze. Prosimy Cię o błogosławieństwo
dla Misji Świętych. Niech ten czas będzie
dla wszystkich mieszkańców naszej Parafii
darem łaski i miłosierdzia.
Panie, Jezu Chryste, pełnio czasu i Królu
wieków. Otwórz nasze umysły na Twoje Słowo,
które do nas kierujesz, abyśmy potrafili
wprowadzać je w nasze codzienne życie.
Pomóż nam być świadkami Twojej miłości
i przebaczenia dla tych, wśród których żyjemy.
Duchu Święty, odnów cały świat
i oblicze naszej parafii. Spraw, abyśmy byli
prawdziwą wspólnotą Kościoła,
mieli jedno serce i jednego ducha.
Niech ten czas stanie się łaską powrotu
do miłości Ojca, który nieustannie czeka
na swe dzieci.

Najświętsze Serce Jezusa – zmiłuj się nad nami!
Opatrzności Boża – czuwaj nad nami!
Matko Boża Fatimska – módl się za nami!
Wszyscy Święci i Błogosławieni – módlcie się za nami!

 

Modlitwa za Misjonarzy

Odwieczne źródło pokoju, Duchu Święty,
Ty uzdalniasz serca i umysły do przyjęcia Ewangelii. Ty wzbudzasz w ludzkich sercach pragnienie dobra, prawdy i miłości.
Spójrz miłosiernie na tych, którzy nie znają Ewangelii. Podeślij im jej gorliwych głosicieli, aby słowo Boże napełniło całą ziemię.
Wspieraj misjonarki i misjonarzy swoimi siedmiorakimi darami i jak w początkach Kościoła, tak i dziś, towarzysz ich posłudze.
Niech Kościół, odmłodzony przez Ciebie, stanie się przekonującym znakiem miłosierdzia i łaski, przebaczenia, pojednania i pokoju,
który od Ciebie pochodzi.

Duchu Święty, uświęcaj nas. Uświęcaj misjonarki i misjonarzy.
Uświęcaj wszystkich, do których zostali posłani.

Amen.

Modlitwa za Parafię

Bądź uwielbiony, Panie nasz i Królu.
Dziś proszę Cię o odnowienie duchowe w parafii
i w moim najbliższym otoczeniu. Proszę Ciebie, najmilszy i słodki Odkupicielu, o świętych kapłanów w naszej parafii. Pomóż księdzu proboszczowi dobrze i roztropnie kierować parafią, którą
z Twojej Woli prowadzi, dbając o powierzony jego opiece lud Boży. Spraw, o Panie, by rozpalał
pobożność w parafii i dbał o cześć Pana Jezusa, Matki Bożej i Świętych. Proszę Cię też, o Panie,
o świętych wikariuszy, którzy pomagaliby swemu proboszczowi w prowadzeniu ludu Bożego
i dobrze nauczali podstaw wiary na kazaniach i katechezach.

Proszę Cię też, o Zbawco za parafian świeckich,
by kierowani przez swoich kapłanów kochali Cię coraz bardziej ogarnięci Ogniem Miłości Twojego Najświętszego Serca.
Spraw, o Panie aby w parafii kwitła przez cały czas prawdziwa świętość życia
w miłości, pokoju i pokorze. Amen.

 

PROGRAM MISJI PARAFIALNYCH

NIEDZIELA, 13 września 2020 r.
Uroczyste rozpoczęcie Misji Parafialnych. „Bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15.)

7.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich.
9.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich.
11.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich.
12.30 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla dzieci.
18.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich.

PONIEDZIAŁEK, 14 września 2020 r.
Misyjna Uroczystość Uzdrowienia. „Każdy, kto popełnia grzech jest niewolnikiem grzechu” (J 8, 34.)

7.00 – Msza św.
10.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich.
18.30 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich.
Po Mszy św. misyjna Droga Krzyżowa ulicami Parafii.

WTOREK, 15 września 2020 r.
Misyjna Uroczystość Pojednania. „Panie, ile razy mam przebaczyć?” (Mt 18,21.) 7.00 – Msza św.

10.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich.
Po Mszy św. spotkanie dla Małżonków i Rodziców.
18.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich.
Po Mszy św. spotkanie dla Małżonków i Rodziców.
21.00 – Apel Jasnogórski i Misyjna Szkoła Modlitwy

Spowiedź misyjna
środa i czwartek 9.00 -10.00 17.00 – 18.00

ŚRODA, 16 września 2020 r.
Misyjna Uroczystość Odnowienia Wiary w Życie Wieczne. „Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” (J 11,25.)

7.00- Msza św.
10.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich.
16.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla dzieci.
18.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich.
Po Mszy św. – Spotkanie dla młodzieży.
21.00 -Apel Jasnogórski i Misyjna Szkoła Modlitwy.

CZWARTEK, 17 września 2020 r.
Misyjna Uroczystość Eucharystyczna i opowiedzenie się za Jezusem Chrystusem. „Pan mój i Bóg mój” (J 20,28.)

7.00 – Msza św.
10.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich.
18.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich.
Po Mszy św. spotkanie dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych.
21.00 -Apel Jasnogórski i Misyjna Szkoła Modlitwy

PIĄTEK, 18 września 2020 r.
Misyjna Uroczystość Rodziny Chrześcijańskiej – Odnowienie Ślubów Małżeńskich. „Abyście się wzajemnie miłowali” (J 13,34.)

7.00 – Msza św.
10.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich.
12.00 – Msza św. dla chorych, cierpiących i samotnych.
Sakrament Namaszczenia Chorych.
14.00 – Odwiedziny chorych w domach przez Misjonarzy.
18.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich,
Wprowadzenie Relikwii św. Joanny Beretty Molli.

SOBOTA, 19 września 2020 r.
Misyjna Uroczystość Maryjna. „Oto Matka twoja” (J 19,37)

7.00 – Msza św.
10.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich.
12.00 – Msza św. dla dzieci i matek w stanie błogosławionym.
18.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich.
Po Mszy św. procesja fatimska.

NIEDZIELA, 20 września 2020 r.
Uroczystość Zakończenie Misji Parafialnych „Bądźcie świadkami tego” (Dz.Ap. 7, 7-8.)

7.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich.
9.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich.
11.00 – Msza św. z kazaniem misyjnym dla wszystkich.
15.00 – Msza św. na zakończenie Misji Świętych.

Słowo Duszpasterzy

Parafialne Misje Święte ( organizowane co 10 lat) to szczególny czas łaski, w którym Pan Jezus – tak jak przed dwoma tysiącami lat – pragnie osobiście spotkać się z każdym z nas, by nas uszczęśliwić i ubogacić potrzebnymi łaskami.
W obecnym roku kalendarzowym tj. 2020 roku, nasza miejscowość – Chmielno przeżywa 800 lecie. Wtedy bowiem pojawiły się w dokumentach pierwsze wzmianki o „naszym” Chmielnie. W ten okres wpisuję się nie tylko historia obiektów, ale również doświadczenie wiary ludzi tutaj mieszkających. Przywołujemy różne koleje dziejów Kościoła i postawy księży posługujących wiernym. My także „dopisujemy” historię miejscowości, jako parafianie chmieleńscy XXI wieku, szczególnie doświadczeni epidemią koronawirusa.
Wszystkim nam potrzeba czasu by odetchnąć i nabrać nowych sił do życia w pełni chrześcijańskiego. Taką możliwość zatrzymania się, zadumy i refleksji daje czas Misji Świętych. Jest to dobra okazja, by w blasku Bożej Prawdy zrobić szczegółowy rachunek sumienia, by to co chore-uleczyć, to co pokrzywione – wyprostować, a za wszelkie dobro-podziękować.
Drodzy Parafianie – polecając Was przed Bogiem prosimy wszystkich o osobistą i rodzinną modlitwę za Misje, za Ojców Redemptorystów i za naszą Rodzinę Parafialną.
Duszpasterze Chmieleńscy

1731total visits,2visits today