Stowarzyszenie „Katolickie Dzieło Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie”  

                Stowarzyszenie „Katolickie Dzieło Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie” powstało 07 maja 2015 roku z  inicjatywy proboszcza parafii Chmielno ks. dr Tomasza Rakowskiego. Osobowość prawną uzyskało w dniu  04 listopada 2015 roku, a od 10 października 2018 posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

Skład Zarządu:

Zygmunt Skerka –  Prezes Zarządu

Tomasz Rakowski – Wiceprezes Zarządu

Wanda Szczęsna – Skarbnik

Maciej Konkol – Sekretarz

Ewelina Lila – Członek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Jako cel Stowarzyszenie stawia sobie:

a) dbałość o rozwój kultury, sztuki, ochronę zabytków, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

b) upowszechnianie wiedzy historycznej o regionie,

c) wspieranie opracowań historyczno – archeologicznych,

d) działalność kulturalno – oświatową i wydawniczą,

e) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,

f) kształtowanie właściwych postaw religijno – patriotycznych,

g) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych,

h) działalność na rzecz dzieci i młodzieży,

i) opiekę nad cmentarzem parafialnym,

j) działalność charytatywną.

 

Od samego początku istnienia Stowarzyszenie zajęło się realizacją

 wyznaczonych sobie celów. W latach 2016-2018 było inicjatorem i organizatorem

 wielu przedsięwzięć kierowanych nie tylko do wspólnoty parafialnej ale także do

 turystów licznie odwiedzających Chmielno w okresie letnim.

 

Dużym zainteresowaniem środowiska cieszyły się następujące wydarzenia  i projekty:

  • coroczne letnie koncerty muzyki klasycznej pn. „Usłyszeć Chmielno” odbywające się w kościele parafialnym w okresie wakacji, dzięki którym mieszkańcy i wczasowicze mieli możliwość słuchania i podziwiania artystów znanych w Polsce i za granicą,

  • obchody „Święta Piotra Patrona Rybaków” jako imprezy plenerowej towarzyszącej co roku parafialnemu odpustowi Piotra i Pawła. Od 2017 roku współorganizatorem festynu jest Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby,

  • organizacja wystaw – w 2016 wystawy plenerowej pn. „Kaszubskie rybaczenie”, w 2017 roku członkowie Stowarzyszenia przygotowali wystawę poświęconą księdzu Szczepanowi Kellerowi w 190 rocznicę jego urodzin, która prezentowana była w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Drzeżdżona w Chmielnie,

  • wydanie w 2017 roku książki autorstwa Krystyny Krynickiej zatytułowanej „Z dziejów parafii i Kościoła w Chmielnie” i zorganizowanie jej promocji podczas imprezy „Święto Piotra Patrona Rybaków”,

  • wystąpienie w 2018 roku do Rady Gminy Chmielno z wnioskiem o nadanie drodze w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła nazwy „Zaułek ks. Mikołaja Kręckiego” i upamiętnienie w ten sposób twórcy pierwszego „domu pomocy” w 1709 roku.

  • współudział w organizacji corocznych Parafialnych Balów Charytatywnych.

 

W swojej dotychczasowej działalności Stowarzyszenie korzystało z pomocy

finansowej Starostwa Powiatu Kartuskiego i Urzędu Gminy w Chmielnie oraz

osób indywidualnych.

 

Od stycznia 2019 działalność Stowarzyszenia wesprzeć może każdy przekazując

darowiznę na konto w Banku Spółdzielczym Sierakowice Oddział w Chmielnie

nr 21 8324 0001 0032 4513 2000 0010 lub 1% swojego podatku na

nr KRS 0000582844.

Parafialny Bal Charytatywny

1780total visits,2visits today