Wspólnota modlitewna „Ave Maria”

  „Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce i one Mnie znają (…). Życie moje oddaję za owce.”  J 10, 14-15

Wspólnota modlitewna „Ave Maria” przy parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie – to zaproszenie dla wszystkich osób, które szukają żywej relacji z Bogiem w życiu codziennym. Boga, który jest nie tylko teoretycznym pojęciem, ale Kimś bliskim i napełniającym miłością.

Wspólnota „Ave Maria” powstała 6 kwietnia 2016r. z natchnienia Ducha Św. w osobach świeckich. Jest odpowiedzią na modlitwę i pragnienia osób z parafii i okolic Chmielna do wspólnego uwielbienia Jezusa Chrystusa przez Maryję. Animator Wspólnoty nie zlekceważył natchnienia Ducha Św. „wypłyń na głębie”, które usłyszał w sercu podczas rekolekcji.  Okazało się, że pragnienie to jednocześnie odczuwało kilka osób, które chętnie przystały na pomysł zawiązania wspólnoty w Chmielnie. Inicjatywę świeckich z radością i zaangażowaniem poparł Ks. Proboszcz Parafii Chmieleńskiej dr Tomasz Rakowski. Nie trzeba było długo czekać na opiekuna duchowego, którym przez ponad 2 lata był Ks. Damian Klajst. Następnie ster duchowy nad członkami wspólnoty przejął Ks. Tomasz Buchholz. Pierwsze rekolekcje Wspólnoty odbyły się w 2017r. na terenie Parafii i brało w nich udział ok 30 osób, składających się z członków wspólnoty i ich rodzin. W następnym roku we wrześniu wiara członków Wspólnoty umocniła się poprzez przeżycie pogłębiających rekolekcji ewangelizacyjnych w Kniewie koło Wejherowa.

Powołaniem Wspólnoty jest radosne uwielbienie Boga poprzez żywą spontaniczną modlitwę wspólnotową, rozważanie Pisma Świętego i ewangelizację. Przez Maryję z wiarą oddajemy ster naszego życia Panu Jezusowi – „Jezu Ty się tym zajmij”. Pełne zawierzenie bowiem polega na tym, że oddajemy Bogu nasze troski i wierzymy, że On się nimi zajmuje. Najskuteczniej docieramy do Bożego Serca przez Serce Maryi. Maryja oczyszcza wszystkie nasze modlitwy, cierpienia, uczynki, , zanosząc je w naszym imieniu Bogu. Kiedy wszystko to przejdzie przez filtr Serca Niepokalanej ma nieskończoną wartość.

Czytając Pismo Święte dowiadujemy się i odkrywamy głęboką wartość słów, które Pan Bóg kieruje do nas. Przez zrozumienie tych słów zmienia się w nas osobista relacja w stosunku do Pana Boga i do ludzi, co przekłada się na nasze środowisko, w którym żyjemy, a zwłaszcza rodziny, do których wprowadzamy więcej radości, pokoju i miłości. Po prostu jesteśmy bardziej szczęśliwi.

Członkowie Wspólnoty „Ave Maria” nie ograniczają się tylko do troski o własny wzrost duchowy, ale starają się też wychodzić na zewnątrz do bliźnich. Pomagają również przygotowywać młodzież do sakramentu bierzmowania.

       Nasze spotkania, odbywają się regularnie we wtorki po mszy świętej. Uczestnikami są zarówno kobiety jak i mężczyźni. Wspólnota jest otwarta dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiarę i mieć żywą relację z Panem Bogiem. Goście są zawsze mile widziani. Wystarczy mieć ukończone 18 lat i pragnienie głębszego poznawania Boga a o resztę zadba sam Duch  Św. Zapraszamy

Kontakt – Wspólnota „Ave Maria”
Animator: Elżbieta Brzeska tel. 609 772 363
Mail: elabrzeska@wp.pl
Facebook: /wspolnotaawemaryja.chmielno

Pielgrzymka Wspólnoty do Sianowa 2018

 

Ognisko Wspólnoty

 

Rekolekcje

 

W kościele

 

2853total visits,5visits today