Wspólnota modlitewna „Ave Maria”

  „Ja jestem dobrym pasterzem i znam moje owce i one Mnie znają (…). Życie moje oddaję za owce.”  J 10, 14-15

Wspólnota modlitewna „Ave Maria” przy parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie – to zaproszenie dla wszystkich osób, które szukają żywej relacji z Bogiem w życiu codziennym. Boga, który jest nie tylko teoretycznym pojęciem, ale Kimś bliskim i napełniającym miłością.

Wspólnota „Ave Maria” powstała 6 kwietnia 2016r. z natchnienia Ducha Św. w osobach świeckich. Jest odpowiedzią na modlitwę i pragnienia osób z parafii i okolic Chmielna do wspólnego uwielbienia Jezusa Chrystusa przez Maryję. Animator Wspólnoty nie zlekceważył natchnienia Ducha Św. „wypłyń na głębie”, które usłyszał w sercu podczas rekolekcji.  Okazało się, że pragnienie to jednocześnie odczuwało kilka osób, które chętnie przystały na pomysł zawiązania wspólnoty w Chmielnie. Inicjatywę świeckich z radością i zaangażowaniem poparł Ks. Proboszcz Parafii Chmieleńskiej dr Tomasz Rakowski. Nie trzeba było długo czekać na opiekuna duchowego, którym przez ponad 2 lata był Ks. Damian Klajst. Następnie ster duchowy nad członkami wspólnoty przejął Ks. Tomasz Buchholz. Pierwsze rekolekcje Wspólnoty odbyły się w 2017r. na terenie Parafii i brało w nich udział ok 30 osób, składających się z członków wspólnoty i ich rodzin. W następnym roku we wrześniu wiara członków Wspólnoty umocniła się poprzez przeżycie pogłębiających rekolekcji ewangelizacyjnych w Kniewie koło Wejherowa.

Powołaniem Wspólnoty jest radosne uwielbienie Boga poprzez żywą spontaniczną modlitwę wspólnotową, rozważanie Pisma Świętego i ewangelizację. Przez Maryję z wiarą oddajemy ster naszego życia Panu Jezusowi – „Jezu Ty się tym zajmij”. Pełne zawierzenie bowiem polega na tym, że oddajemy Bogu nasze troski i wierzymy, że On się nimi zajmuje. Najskuteczniej docieramy do Bożego Serca przez Serce Maryi. Maryja oczyszcza wszystkie nasze modlitwy, cierpienia, uczynki, , zanosząc je w naszym imieniu Bogu. Kiedy wszystko to przejdzie przez filtr Serca Niepokalanej ma nieskończoną wartość.

Czytając Pismo Święte dowiadujemy się i odkrywamy głęboką wartość słów, które Pan Bóg kieruje do nas. Przez zrozumienie tych słów zmienia się w nas osobista relacja w stosunku do Pana Boga i do ludzi, co przekłada się na nasze środowisko, w którym żyjemy, a zwłaszcza rodziny, do których wprowadzamy więcej radości, pokoju i miłości. Po prostu jesteśmy bardziej szczęśliwi.

Członkowie Wspólnoty „Ave Maria” nie ograniczają się tylko do troski o własny wzrost duchowy, ale starają się też wychodzić na zewnątrz do bliźnich. Pomagają również przygotowywać młodzież do sakramentu bierzmowania. 

       Nasze spotkania, odbywają się regularnie w poniedziałki po mszy świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu. Uczestnikami są zarówno kobiety jak i mężczyźni. Wspólnota jest otwarta dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiarę i mieć żywą relację z Panem Bogiem. Goście są zawsze mile widziani. Wystarczy mieć ukończone 18 lat i pragnienie głębszego poznawania Boga a o resztę zadba sam Duch  Św. Zapraszamy😊

Kontakt – Wspólnota „Ave Maria”
Animator: Danuta Marcińska tel. 515 140 625
e-mail: marcinski.m@wp.pl
Facebook: /wspolnotaawemaryja.chmielno

Pielgrzymka Wspólnoty do Sianowa 2018

Ognisko Wspólnoty

Rekolekcje

W kościele

1094total visits,4visits today