Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania

Piątek Tygodnia Biblijnego był dla naszej wspólnoty parafialnej najpierw dniem wizytacji kanonicznej, którą biskup winien przeprowadzać w każdej parafii raz na pięć lat. Po spotkaniach z Radą Parafialną, Rodzicami naszych Alumnów, uczniami Szkoły Podstawowej w Chmielnie, mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej i władzami samorządowymi oraz modlitwie za zmarłych na parafialnym cmentarzu, Ksiądz Biskup udał się do świątyni, by przewodniczyć Mszy św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania naszej młodzieży. W tym roku trzeci sakrament inicjacji chrześcijańskiej przyjęły 63 osoby. Niech łaska płynąca z tego sakramentu nie tylko towarzyszy naszej młodzieży, ale także będzie dla nich umocnieniem na drodze pogłębiania i wyznawania wiary.