Małżeństwo

Sakrament małżeństwa w naszej parafii

Miejscem załatwiania spraw przedślubnych jest parafia miejsca zamieszkania narzeczonego lub narzeczonej. Przed zawarciem małżeństwa wygłasza się przez dwie niedziele zapowiedzi w parafiach zamieszkania narzeczonych.

Przygotowanie bliższe do zawarcia sakramentu małżeństwa

Około rok przed zawarciem małżeństwa

Pierwsze spotkanie z duszpasterzem w kancelarii parafialnej powinno mieć miejsce około roku przed planowaną datą ślubu (najpóźniej 6 miesięcy). Spotkanie to ma na celu zapoznanie się z sytuacją narzeczonych, przedstawienie elementów przygotowania do zawarcia małżeństwa oraz ustalenie daty i godziny ślubu.

Na tym etapie warto zatroszczyć się o odbycie katechezy przedślubnej. Obejmuje ona trzy spotkania z doradcą życia rodzinnego oraz jedną z form Katechezy dla narzeczonych. Zaświadczenia o uczestnictwie w spotkaniach z doradcą życia rodzinnego oraz w jednej z form Katechezy dla narzeczonych są ważne tylko dla tej pary narzeczonych przez trzy lata.

Trzy spotkania narzeczonych z doradcą życia rodzinnego muszą być zaplanowane tak, aby zakończyły się przed rozmową duszpasterską ze spisaniem Protokołu przedmałżeńskiego. Na pierwsze spotkanie z doradcą narzeczeni umawiają się telefonicznie. Spotkania z doradcą dotyczą tematyki z zakresu naturalnego rozpoznawania oznak płodności według metody profesora Josefa Rötzera.

W ostatnim roku przed zawarciem małżeństwa narzeczeni powinni uczestniczyć w jednej z trzech form Katechezy dla narzeczonych:

  1. Weekend dla narzeczonych z lekcją tańca;
  2. Spotkania dla narzeczonych;
  3. Wieczory dla zakochanych lub Rekolekcje dla narzeczonych.

Każda z powyższych form Katechezy dla narzeczonych polega na wysłuchaniu wprowadzeń małżonków i księży na tematy związane z życiem małżeńskim i wiarą oraz przeprowadzeniu przez parę narzeczonych dialogu na zadany temat.

Podstawową formą Katechezy dla narzeczonych w diecezji pelplińskiej jest program prowadzony przez Diecezjalny Zespół Dobry Początek w dwóch możliwych formach: Weekend dla narzeczonych z lekcją tańca (w skrócie: WDN) oraz Spotkania dla narzeczonych (w skrócie: SDN). Obie formy są realizacją tych samych treści i tematów prowadzonych w takiej samej metodologii. Różnica dotyczy realizowania ich w innym przedziale czasowym. Weekend dla narzeczonych z lekcją tańca trwa: piątek od godz. 18:00 do 21:00, sobota od godz. 8:30 do 21:00 oraz niedziela od godz. 8:30 do 13:30. Natomiast Spotkania dla narzeczonych realizuje się poprzez pięć kolejnych spotkań trwających każdorazowo około trzy godziny. Mogą odbywać się one w formie pięciu kolejnych dni (od poniedziałku do piątku) lub jako trzy kolejne weekendy sobotnio-niedzielne, ewentualnie pięć spotkań w cyklu cotygodniowym.

Terminy WDN i SDN są umieszczane na stronie www.dobry-poczatek.pl. Dwa miesiące przed datą rozpoczęcia pojawia się link, który umożliwia narzeczonym dokonanie zapisu.

Przygotowanie bezpośrednie do zawarcia sakramentu małżeństwa

Nie później niż na trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa

Pierwszym przygotowania bezpośredniego jest rozmowa duszpasterska ze spisaniem Protokołu przedmałżeńskiego. Jego celem jest wykluczenie przeszkód, które powodowałyby nieważne zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego.

Następnie ma miejsce katecheza dotycząca liturgii sakramentu małżeństwa. Ma ona na celu omówienie treści przysięgi małżeńskiej oraz przebiegu liturgii zawarcia małżeństwa. Omawia się również: formę wejścia narzeczonych do kościoła; miejsce przysięgi; gesty i znaki, które towarzyszą ślubowaniu; treść błogosławieństwa nowożeńców po Ojcze nasz; znak pokoju, który przekazują sobie i mogą przekazać go również rodzicom; ewentualne udzielenie Komunii św. pod
dwiema postaciami; miejsce i czas złożenia podpisów w dokumentacji ślubnej; dziękczynienie po Mszy św. 

Ostatnim krokiem jest przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania,  albowiem do pełnego przyjęcia łaski sakramentu małżeństwa potrzeba łaski uświęcającej. Jest to ważne wydarzenie, które pozwala narzeczonym doświadczyć przebaczenia wszystkich grzechów i rozpocząć nowy etap w ich życiu.

Jakie dokumenty są potrzebne?