Parafialny Zespół Caritas

Czym jest Parafialny Zespół Caritas?

pzc_logo

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mającą na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Wypełniając swą misję Caritas realizuje zadania w obszarze pożytku publicznego. Caritas posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego, odpowiednie przepisy prawa państwowego oraz w oparciu o postanowienia własnego statutu. W naszej parafii PZC rozpoczął swoją działalność 27 listopada 2019 r.

Członkowie zarządu PZC

ks. Tomasz Rakowski

Przewodniczący Zarządu

Wanda Szczęsna

Prezes Zarządu

Irena Kitowska

Sekretarz

Zygmunt Skerka

Skarbnik

Jak działamy?