kosciol

Jesteśmy parafią Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie

Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego»
I Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. (Mt 16, 16-18)
Patronowie parafii
Tytularnymi patronami Parafii są Święci Apostołowie Piotr i Paweł. Cieszymy się również wstawiennictwem św. Mikołaja, biskupa. Wierzymy także, że nieustannie wspiera nas Matka Boża Chmieleńska.
Historia świątyni
Jej powstanie datuje się na połowę XIII w., co czynią ją jedną z najstarszych na Pomorzu.
Niezwykli chmielanie
Poczet wyjątkowych Chmielan otwiera księżniczka Damroka. Nie brakuje w tym gronie osób świeckich i duchowieństwa.
CO NOWEGO?

Aktualności

Duszpasterze

ks. dr Tomasz Rakowski

Proboszcz

Kapłan diecezji pelplińskiej, kanonik gremialny kapituły kartuskiej, absolwent muzykologii na KUL-u w Lublinie, studiów podyplomowych z chórmistrzostwa na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, studiów podyplomowych z Zarządzania Oświatą w Gdańsku. W latach 2000-2001 był stypendystą na Pontificio Instituto di Musica Sacra w Rzymie, a w latach 2009-2016 adiunktem Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii – muzykologii. Jest wykładowcą muzyki kościelnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie i członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Z dniem 20 sierpnia 2014 r. został mianowany proboszczem parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie.

ks. mgr lic. Tomasz Borek

Wikariusz

Urodził się w Tczewie, gdzie w parafii św. Józefa przyjął chrzest. Jest najstarszym z czworga dzieci Wiolety i Jarosława. Od 2009 r. należy do Ruchu Światło-Życie, gdzie pełni funkcję Moderatora Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej Diecezji Pelplińskiej oraz Moderatora Centralnej Diakonii Liturgicznej. Od 2020 r. jest kapłanem diecezji pelplińskiej. Po przyjęciu święceń był wikariuszem parafii św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Nowem nad Wisłą, a od 20 sierpnia 2023 r. – parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie. Jest członkiem Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II oraz Diecezjalnego Duszpasterstwa Biblijnego.

Parafia jest środowiskiem słuchania Słowa, wzrostu życia chrześcijańskiego, dialogu, przepowiadania, ofiarnej miłości, adoracji i celebracji.

Franciszek, "Evangelii gaudium", 28

Wspólnoty parafialne

Kontakt

ul. Gryfa Pomorskiego 41, 83-333 Chmielno

+48 795 269 194 | 58 684 22 24

chmielnoparafia@gmail.com

Kontakt

ul. Gryfa Pomorskiego 41, 83-333 Chmielno

+48 795 269 194 | 58 684 22 24

chmielnoparafia@gmail.com

MASZ COŚ DO ZAŁATWIENIA?

Zapraszamy do kancelarii parafialnej

Biuro parafialne czynne jest po każdej Mszy św. W nagłych sprawach prosimy o skorzystanie z numeru telefonu. Możesz również użyć formularza, do którego link znajduje się poniżej.