Katolickie Dzieło Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Stowarzyszenie Katolickie Dzieło Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie powstało 7 maja 2015 roku z inicjatywy proboszcza, ks. dr. Tomasza Rakowskiego. Osobowość prawną uzyskało 4 listopada 2015 r., a od 10 października 2018 r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Członkowie Zarządu

Zygmunt Skerka

Prezes Zarządu

ks. Tomasz Rakowski

Wiceprezes Zarządu

Wanda Szczęsna

Skarbnik

Maciej Konkol

Sekretarz

Ewelina Lila

Członek

Cele Stowarzyszenia​

Jako cel Stowarzyszenie stawia sobie:

 1. dbałość o rozwój kultury, sztuki, ochronę zabytków, dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 2. upowszechnianie wiedzy historycznej o regionie,
 3. wspieranie opracowań historyczno-archeologicznych,
 4. działalność kulturalno-oświatową i wydawniczą,
 5. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,
 6. kształtowanie właściwych postaw religijno-patriotycznych,
 7. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i osób starszych,
 8. działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
 9. opiekę nad cmentarzem parafialnym,
 10. działalność charytatywną.

Dużym zainteresowaniem środowiska cieszyły się następujące wydarzenia i projekty:

 1. coroczne, letnie koncerty muzyki klasycznej pn. „Usłyszeć Chmielno”, odbywające się w kościele parafialnym w okresie wakacji, dzięki którym mieszkańcy i wczasowicze mieli możliwość słuchania i podziwiania artystów znanych w Polsce i za granicą,
 2. obchody „Święta Piotra Patrona Rybaków” jako imprezy plenerowej towarzyszącej co roku parafialnemu odpustowi Piotra i Pawła. Od 2017 roku współorganizatorem festynu jest Lokalna Grupa Rybacka Kaszuby,
 3. organizacja wystaw: w 2016 wystawy plenerowej pn. „Kaszubskie rybaczenie”, zaś w 2017 roku członkowie Stowarzyszenia przygotowali wystawę poświęconą ks. Szczepanowi Kellerowi w 190. rocznicę jego urodzin, która prezentowana była w Gminnej Bibliotece Publicznej im. Jana Drzeżdżona w Chmielnie,
 4. wydanie w 2017 roku książki autorstwa Krystyny Krynickiej zatytułowanej „Z dziejów parafii i Kościoła w Chmielnie” wraz z organizacją jej promocji podczas imprezy „Święto Piotra Patrona Rybaków”,
 5. wystąpienie w 2018 roku do Rady Gminy Chmielno z wnioskiem o nadanie drodze w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła nazwy „Zaułek ks. Mikołaja Kręckiego” i upamiętnienie w ten sposób twórcy pierwszego „domu pomocy” w 1709 roku.
 6. współudział w organizacji corocznych Parafialnych Balów Charytatywnych.