Chmieleński Chór Parafialny

Historia Chmieleńskiego Chóru Parafialnego​

Chmieleński Chór Parafialny został założony we wrześniu 2017 r. z inicjatywy proboszcza, ks. dr. Tomasza Rakowskiego. Od listopada 2017 r. Chór prowadzony jest przez p. dr hab. Małgorzatę Kuchtyk, absolwentkę Wydziału Dyrygentury Chóralnej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Chór zrzesza głównie amatorów chóralistyki, melomanów, pasjonatów śpiewu na co dzień nie związanych z muzyką, jak i osoby z wykształceniem muzycznym. Zespół zróżnicowany jest pod względem wiekowym: począwszy od 19 lat do 60+. Repertuar chóralny obejmuje m.in. pieśni i utwory religijne w opracowaniach 2-, 3- i 4-głosowych, pieśni religijno-patriotyczne, kolędy, tradycyjne pieśni kaszubskie. Chór można usłyszeć podczas podczas liturgii mszy św., a także podczas koncertów okazjonalnych w Chmielnie i okolicach. Dorobek artystyczny obejmuje:  koncerty kolęd, koncerty okazjonalne, udział w warsztatach Sacred Harp, cykl koncertów z okazji stulecia odzyskania Niepodległości.