Liturgia Męki Pańskiej

Liturgia Męki Pańskiej rokrocznie przyciąga do naszej chmieleńskiej świątyni tłumy wiernych. Pragniemy bowiem zatrzymać się nad tajemnicą nie tylko krzyżowej drogi i śmierci Chrystusa, ale również naszego odkupienia. Centrum liturgii była adoracja Krzyża, podczas której każdy mógł oddać cześć Chrystusowi Ukrzyżowanego. Po Komunii św. Ciało Pańskie zostało przeniesione do Grobu Pańskiego. Czuwając przy Nim, wierzymy, że niebawem Grób ten stanie się pusty.