Msza Wieczerzy Pańskiej

Centrum roku liturgicznego, Święte Triduum Paschalne, otwierane jest celebracją Mszy Wieczerzy Pańskiej, w czasie której wspominamy fakt ustanowienia przez Chrystusa sakramentów Eucharystii i święceń kapłańskich oraz pochylamy się nad podarowanym wspólnocie Kościoła przykazaniem wzajemnej miłości. Msza św., rozpoczęta o godz. 18:00, była okazją do przeżywania tego. Na zakończenie liturgii Chrystus został przeniesiony do tzw. „kaplicy złożenia” (potocznie nazywanej „Ciemnicą”), gdzie wszyscy wierni mogli nie tylko adorować Najświętszy Sakrament, ale również dziękować Jezusowi za Jego dobrowolne oddanie siebie w ofierze za nasze grzechy.