Misyjne rekolekcje adwentowe

W dniach 8-10.12.2023 r. kilka osób z naszego Koła Misyjnego wraz z p. Zuzanną Cybula wzięło udział w Rekolekcjach Misyjnych dla Ognisk Misyjnych Diecezji Pelplińskiej. Hasłem przewodnim tego roku było „Nasze oczekiwanie na Ciebie, Panie, nie ustanie!”. Dzieci pogłębiły swoją wiedzę na temat Misji w odległych krajach.