Procesja rezurekcyjna

Chrystusa Zmartwychwstałego nie można nie głosić. Z tego też powodu, zgodnie z tradycją naszej parafii, poranek Niedzieli Zmartwychwstania był dla nas czasem dzielenia się radością z faktu zmartwychwstania.