Święcenia

W naszej parafii sakrament święceń nie jest udzielany.