Pokuta i pojednanie

Sakrament pokuty i pojednania w naszej parafii

Możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania istnieje 20 minut przed każdą Mszą św. (szczegółowy plan nabożeństw) oraz w I piątek miesiąca od godz. 15:00.